Anglická divadelní představení

Anglická divadelní představení

V pátek 14.12. navštíví žáci 5. ročníků anglické divadelní představení Narnia a v pondělí 17.12. žáci 6. - 8. ročníků představení The secret diary of Adrian Mole. Obě představení zhlédneme v divadelním sále Buranteatru na Kounicově ulici.