3.B v knihovně

3.B v knihovně

Dne 7. listopadu se žáci 3.B zúčastnili výukového programu Není kniha jako kniha. Program zajišťovala bohunická pobočka knihovny Jiřího Mahena. Program žáky zábavnou formou nejen seznámil s různými knižními žánry, ale také nalákal k vypůjčení knih k domácímu čtení.