XXIII. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2017

XXIII. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2017

20. 11. 2017Mgr. Alena Jemelková

Ve dnech 24. – 25. 11. 2017 se v pavilonu G1 v areálu Veletrhy Brno, a. s. uskuteční další ročník Veletrhu středních a vyšších odborných škol. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je doprovodný program, který probíhá na volné ploše uvnitř pavilonu. Zde se školy přestavují krátkými sportovními, pěveckými nebo tanečními vstupy, módními přehlídkami, pochodováním mažoretek či efektním barmanským vystoupením. Zároveň zde, ale shlédnete, také odborná vystoupení škol v řemeslných oborech, chemické pokusy nebo třeba záchranářské akce zdravotnických škol.