Výtvarná soutěž školních družin

Výtvarná soutěž školních družin

Děti z naší školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže školních družin
na téma "BOJÍME SE RÁDI", kterou pořádala ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10.
V úterý 6. 6. 2017 se konalo na pořádající škole  slavnostní zahájení výstavy
všech soutěžních prací a předání cen vítězům.
Z naší školní družiny získala krásné 3. místo ve II. kategorii práce žáků 10. oddělení ŠD,
kterou vytvořili pod vedením paní vychovatelky Mgr. L. Balákové, s názvem "KRVAVÁ AGÁTA".
Čestné uznání obdržela práce dětí 2. oddělení ŠD "ČERTICE A HEJKAL", kterou vypracovaly
pod vedením paní vychovatelky Z. Šilhanové.