Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny

důležité upozornění

Važení rodiče,

Edukativně stimulační skupinky na školní rok 2017/2018 jsou již naplněné. Nemůžeme tedy přijmout další zájemce.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. 

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

  • jemná motorika a grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.

Ve skupině je 6–9 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

  • Kurz bude probíhat na ZŠ Bakalovo nábřeží Brno, ve středu nebo ve čtvrtek
  • od 15.00 do 16.00 hodin.
  • Cena kurzu 1. 600, - (zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).
  • Kurzem Vás povedou Mgr. Iva Holá (hola@bakalka.cz) a Mgr. Jindra Rosenkrancová (rosenkrancova@bakalka.cz).

Zahájení kurzu bude ve středu 10. 1. 2018 nebo ve čtvrtek 11. 1. 2018, ukončení pak ve středu 21. 3. 2018 nebo ve čtvrtek  22. 3. 2018.

Přihlášku zašlete na výše uvedené emailové adresy. 

Platbu proveďte bezhotovostně na účet školy 33836621/0100 variabilní symbol 3000201800

Do zprávy pro příjemce uveďte ESS + jméno dítěte.

Vše nejpozději do 15. 12. 2017

Příloha Velikost
Přihláška ESS 2017.odt 11.47 KB