Zasedání ŽP 4.11. 2010

Zasedání ŽP 4.11. 2010

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednávané body:

1) Nebyly vzneseny žádné návrhy na změnu pravidel na školním plese

2) Taneční soutěž - pochvala 9.A za organizaci.

3) Výzdoba tříd - v pondělí 15.11. v 16 hod proběhne bodování tříd se zimní tematikou.

4) Školní ples - třídy 9. A a C do příštího týdne namyslí návrh na vstupenky na ples a dohodnou se, kdo zrealizuje návrh, tisk a prodej vstupenek, kdo bude za vstupenky a jejich prodej zodpovídat a kde se budou vstupenky prodávat. Prodej začne v prvním prosincovém týdnu, místo bude upřesněno.

Za výzdobu tělocvičny a její úklid zodpovídají taktéž tyto třídy.

5) Vánoční jarmark - se uskuteční společně s Vánočním těšením 16.12. od 16 hod v jídelně školy. Za výzdobu jídelny zodpovídají třídy 7. A a C. Za výzdobu stánků a následný jejich úklid zodpovídají jednotlivé třídy.

6) Kalendář - termín odevzdání 10.1.2011

7) Floorbal - utkání začnou 5.1. během velkých přestávek, informace a pravidla budou vyvěšeny v prosinci, rozlosování proběhne ještě před vánočními prázdninami.