Zasedání ŽP 29. 4. 2009 Hlavní záložky

Zasedání ŽP 29. 4. 2009 Hlavní záložky

Mgr. Pavel Hodál

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd (kromě 7.A) a paní ředitelka.

Program:

  • Spaní ve škole - 21.5. od 17.00, každá třída si zajistí vyučujícího, žáci s udělenou důtkou ředitelky školy a se sníženým stupněm z chování se nezúčastní, každý žák obdrží lístek s bližšími informacemi a potvrzením účasti, seznam žáků bude následně vyvěšen na školním webu, táborák má na starosti 7.C a 8.A se svými třídnimi učiteli, program - společné hry, sportovní aktivity, táborák
  • Soutěž v žonglování - každá třída obdržela míčky na nácvik, soutěž proběhne v měsíci červnu, termín a pravidla budou upřesněna
  • Pěvecká soutěž - X-star - bližší informace budou zveřejněny na plákátech - tj. pravidla, termín konání (červen), soutěž má na starosti 9.A, za třídu může být pouze jedno vystoupení o minimálním počtu osob (asi 5)
  • Slovo paní ředitelky - rozšíření jídelny během prázdnin, prostor jídelny bude patřit škole, vznikne cvičná kuchyňka, požadavky a návrhy na zlepšení chodu školy je možné sdělit přes zástupce třídy v ŽP, dotaz na třídění plastů a počet bobků na chodbách - zatím se nic měnit nebude

   M.C. a I.F.