Vánoční těšení a Jarmark

Vánoční těšení a Jarmark

Opět po roce připravujeme pro žáky 1. stupně a jejich doprovod odpolední akci s názvem Vánoční těšení.

Předvánoční odpoledne se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 16 do 18 hod. Tvořivé dílny jsou připraveny především pro žáky 1. stupně naší školy a nabízí výrobu drobných vánočních dekorací a další kreativní činnosti.

Součástí Vánočního těšení je také Vánoční jarmark žáků 2. stupně a hudební vystoupení žáků školy.

V případě zájmu je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku třídnímu učiteli do 15. 11. 2016. Děti se mohou zúčastnit akce pouze v doprovodu dospělé osoby a na základě odevzdané návratky. Na pozdě dodané návratky nebude brán zřetel.