Projekt ŠD

Projekt ŠD

V měsíci lednu byly náplní projektu naší školní družiny
"ROK PLNÝ HER" aktivity zaměřené na rozvoj manuální zručnosti,
prostorového myšlení, představivosti a prohloubení vzájemné spolupráce.
Výsledkem práce dětí v jednotlivých odděleních byly
buď rozmanité prostorové stavby nebo mozaiky.

Děti z 1. oddělení vyráběly, pod vedením paní vychovatelky M. Meluzínové,
"DOMY BUDOUCNOSTI" z papírových ruliček.

Děti z 2. oddělení vytvořily, pod vedením paní vychovatelky H. Jebasové,
mozaiku MOTÝLA. Tato společná práce dětí upevnila komunikaci 
a spolupráci v oddělení.

Děti ze 3. oddělení tvořily, pod vedením paní vychovatelky J. Kotoučkové,
na téma "NAŠE MĚSTO".

Žáci 4. oddělení se zaměřili, pod vedením paní vychovatelky V. Vandírkové,
na vyjádření "BOJE PROTI KOUŘENÍ A JEHO ŠKODLIVOSTI 
NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA".

Děti z 5. oddělení vytvořily, pod vedením paní vychovatelky S. Slámové Pelikánové,
"Vesničku našich snů". Každé dítě vyrobilo svůj domek poskládaný podle vzoru
a samostatně ho ozdobilo. Drobné detaily byly doplněny skupinovou prací.

Děti ze 6. oddělení tvořily, pod vedením paní vychovatelky K. Ungárové,
MOZAIKY, některé děti vyráběly také HAVRANY z papírových ruliček.

Děti ze 7. oddělení vytvořily společně, pod vedením pana vychovatele Č. Cenka,
"MĚSTO ZÁBAVY" - papírový model města, kde se nachází např. vodní říše, lunapark,
stadion, koupaliště a restaurace.

Děti z 8. oddělení vyrobily, pod vedením paní vychovatelky A. Paškové,
"DISNEY ZÁMEK", jehož součástí jsou i postavičky od tvůrců DISNEY i jiných.

Děti z 9. oddělení využily ke své práci papírové ruličky,
a pod vedením paní vychovatelky Z. Šilhanové, vytvořily
společně "Barevné městečko" a dopravní prostředky (auta, letadla a raketu).

Žáci 4. B a 4. C navštěvující 10. oddělení vytvořili, pod vedením paní vychovatelky L. Balákové,
"INDIÁNSKOU VESNICI". Žáci 5. B z 10. oddělení vyrobili DOMEČEK z lepenky.