Práce dětí ve ŠD

Práce dětí ve ŠD

Děti z 1. C, pod vedením paní vychovatelky M. Meluzínové,
výtvarně zpracovaly náměty vztahující se k zimnímu období
a k MASOPUSTU.

Děti z 8. oddělení výtvarně zpracovaly, pod vedením paní vychovatelky A. Paškové,
téma MASOPUSTU.