Pěvecká soutěž ve ŠD

Pěvecká soutěž ve ŠD

V pátek 22. 1. 2016, v době od 14:00 do 15:30 hodin, pořádá školní družina
pěveckou soutěž "ZLATÝ SLAVÍK".
Zájemci se mohou přihlásit ve ŠD do 19. 1. 2016.
Název písně, v českém nebo slovenském jazyce, je třeba uvést na přihlášku do soutěže.