Hovorové hodiny s hodnocením prospěchu a chování za 1. pololetí a Rada rodičů

Hovorové hodiny s hodnocením prospěchu a chování za 1. pololetí a Rada rodičů

V pondělí 11. 1. 2016 v době od 17:00 do 18:30 proběhnou hovorové konzultační hodiny s vyučujícími s návrhem hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí. Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách, netřídní učitelé ve svých pracovnách a kabinetech. Hovorovým hodinám předchází schůzka zástupců rodičů v Radě rodičů - proběhne od 16:10 ve sborovně školy. 

V  18:30 budou zákonným zástupcům 5. 7. a 9. ročníků na informační schůzce poskytnuty informace k přijímacímu řízení na střední školy.