Beseda 5.B a 5. C se seniory

Beseda 5.B a 5. C se seniory

6. prosince naše páťáky navštívila v rámci projektu Mezigenerační dialog - Projekt Senioři dvojice lektorů z  o.p.s. Společně. Toto setkání navazovalo na předešlé Projekty mezigenerační solidarity https://www.bakalka.cz/projekty-mezigeneracni-solidarity, které proběhly na naší škole v minulých třech letech.

Pan Mgr. Jiří Ambrož vedl zajímavou besedu na téma stavění mostů mezi seniory a juniory. Průběh besedy vedl děti k zamyšlení na otázkami: Co prožívá člověk, když zestárne? Jaký je jeho denní režim? Jak se chová a proč je to tak? Co všechno ho trápí? Jak jeho bohaté životní zkušenosti člověka ovlivňují?

Žáci byli vedeni k pochopení seniorů a navázání pěkného vztahu ke všem starým lidem – k prarodičům, i k těm, se kterými se děti setkávají mimo domov. Dětem byly také poskytnuty příklady vzorců chování vedoucího ke vzájemné úctě a pomoci a rady, jak své prarodiče povzbudit či potěšit.

Děti se zájmem naslouchaly vyprávění lektorů a reagovaly na dotazy zajímavými postřehy.

Bylo to milé a obohacující setkání.

Lada Bláhová a Štěpánka Hrdinová