Projekty mezigenerační solidarity

Projekty mezigenerační solidarity mezi žáky Základní školy Bakalovo nábřeží v Brně a jejich rodinnými seniory

 • v roce 2012 pod názvem „Ahoj babi a dědo na Bakalce"
 • v roce 2013 pod názvem"Babi, dědo, pojďte s námi do divadla"
 • v roce 2014 pod názvem Babi a dědo, pojďte si s námi hrát"

vychází z cílů evropské legislativy týkající se aktivního stáří a zaměřují se především:

 1. Na potlačení mezigeneračních stereotypů a k vedení ostatních k tomu, aby trávili více času a ve svém nejbližším okolí s někým, kdo patří do jiné věkové kategorie.
 2. Na sdílení poznatků a i dovedností učit se jeden od druhého.
 3. Na zvyšování povědomí o různorodosti a významu aktivního stárnutí.
 4. Na sdílení výsledků práce školy s ostatními evropskými školami a obecně s nejširší veřejností.

Projekt v roce 2012 : „Ahoj babi a dědo na Bakalce"

S myšlenkou setkávání žáků školy se seniory přišla paní ředitelka PhDr. Yveta Gašparcová a nabídla možnosti pro její uskutečnění v rámci zapojení žáků a seniorů do mezigeneračního dialogu ve škole v návaznosti na celoevropský projekt Generation schools.

Vedení školy myšlenku podpořilo a organizační skupina ve složení Mgr. Andrea Kalusová, Mgr. Šárka Otepková – Ocelíková a Mgr. Marek Švorčík pak projekt připravili pod názvem „Ahoj babi a dědo na Bakalce".
20. června 2012 byl tento projektový den uskutečněn za účasti 48 rodinných seniorů a jejich vnoučat nebo pravnoučat – žáků naší školy.

Plán projektu:

 • přivítání, zahájení, prohlídka školy
 • seznámení se současnou výukou přímo ve třídách
 • besedy žáků a pedagogů se seniory o době, kdy senioři ještě chodili do školy
 • společné tvoření výrobků, výkresů
 • oběd ve školní jídelně
 • beseda s hostem - populární zpěvačkou 60. a 70. let Helenou Blehárovou
 • společný výlet do jeskyně Výpustek v Moravském krasu (i za nepříznivého počasí)
 • Registrace a medializace: projekt školy byl zaregistrován na serveru (generationsatschool@paueducation.com)
 • Fotografie a komentáře k projektu byly umístěny na mezinárodním serveru Panoramio – odkaz http://www.panoramio.com/photo/74475270
 • Ve třídách pak byly instalovány výstavky společných výtvarných prací a výrobků dětí a seniorů.

Protože seniory i pedagogickým sborem byly projektový den a myšlenka setkávání mezi generacemi hodnoceny velmi kladně, bylo vedením školy rozhodnuto, že se tato akce bude v následujících letech rozvíjet v jiných podobách projektu.
Za úspěšný projekt "Ahoj babi a dědo na Bakalce" škola v roce 2012 obdržela od Evropské unie Národní cenu České republiky
(Awards of the Yaer for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012 v kategorii Generations@school).

Projekt v roce 2013: „Babi, dědo, pojďte s námi do divadla"

Dne 17. června 2013 proběhl v Základní škole na Bakalově nábřeží a v Národním divadle Brno projektový den v rámci "Evropského roku občana" pod názvem "Babi, dědo, pojďte s námi do divadla"

Cílem projektového dne bylo sblížit děti školy s rodinnými seniory, rozvíjet vzájemnou interaktivitu a zapojit je do společného dialogu. Seniorům byla nabídnuta, kromě setkání se svými vnoučaty ve školním prostředí a společných aktivit na téma opera, i účast na představení opery Prodaná nevěsta v Janáčkově divadle v Brně. Zájem byl velký a kapacita divadla omezená. Spolupráce s divadlem však byla výborná, a proto se v uvedeném termínu představení opery zúčastnilo 90 seniorů a 66 dětí školy. Další registrovaní , kteří se již do Janáčkova divadla nevešli, mohli ve stejnou dobu sledovat představení dětského divadla v tělocvičně školy. Celkem se akce zúčastnilo 116 seniorů a 86 dětí.

Po představení v Národním divadle Brno se pak všichni účastníci společně vyfotografovali se sólisty opery za přítomnosti umělecké šéfky opery Národního divadla Prof. Evy Blahové a ředitelky Základní školy Bakalovo nábřeží Brno PhDr. Yvety Gašparcové.

A to nejzajímavější nakonec. Senioři spolu se svými vnoučaty ve vyšších ročnících vytvářeli společné poselství generacím Evropy:

„ Milá Evropo, přejeme ti, abys rozkvétala. Ať v Tobě žije spousta skvělých lidí, kteří se vždy společně domluví k prospěchu všech generací. Ať si všechny státy zachovají svou národní hrdost a zvyky. Kéž v Tobě, Evropo, mohou žít spokojený život všechna vnoučata, jejich rodiče a prarodiče. Ať máš spoustu skvělých babiček a dědečků, kteří budou rádi předávat své zkušenosti vnoučatům. Ať vnoučata svým mladým životem a svou energií dodávají všem lidem radost do života."

Společnou fotografii ze setkání se sólisty v Národním divadle Brno a na zahradě školy vytvořil Jakub Gottvald. Autorkou ostatních fotografií je Alena Pančochová.

 

Další fotografie si můžete prohlédnout na: http://www.generationsatschool.eu/cs/activity/babi-d%C4%9Bdopoj%C4%8Fte…

Projekt v roce 2014: Babi a dědo, pojďte si s námi hrát"

29. května se konal v prostorách školy projektový den pod názvem „Babi a dědo, pojďte si s námi hrát", kterého se účastnili žáci prvního stupně školy a jejich rodinní senioři.
Akce byla školou organizována zábavnou formou a byla zaměřena především na spolupráci a zábavu obou generací. Aktivita seniorů v atraktivních sportovně zábavných a motorických soutěžích např. „Víčkovaná", „Koloběžky","Petang a „Nordic walking" byla nevídaná.
Doprovodný program školní kapely a radost členů obou generací z účasti v soutěžích vykreslily báječný obraz pohody mezi vnoučaty seniory a pedagogy školy jako organizátory.

Projektového dne se zúčastnilo více než 150 seniorů a tři stovky dětí - žáků prvního stupně školy.

Fotografie z akce ve fotogalerii školy a na webu školy: www.bakalka.cz

Marek ŠVORČÍK