Zahájení školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku 2015/2016

Mgr. Leona Chromá

Milí žáci a vážení rodiče,

těšíme se na Vás a máme pro Vás několik důležitých informací k zahájení školního roku 2015/2016.

 

Organizace prvního školního týdne

V úterý 1. 9. 2015 začíná vyučování pro 2. - 8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40.

Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom se žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníku odeberou do kmenových tříd.

Předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 10:00.

Vydávání obědů 1. 9. ve školní jídelně pro přihlášené žáky proběhne v čase 9:00 - 11:00.

Provoz školní družinky je zajištěn od 1. 9. vždy v čase 6:30 - 17:00.

Ve středu budou mít žáci 2. - 5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6. - 9. ročníků pět vyučovacích hodin.

Ve čtvrtek i v pátek se žáci budou učit podle rozvrhu hodin, který dostanou hned první školní den, kromě 0. hodin a odpolední výuky.