Šikulky při ŠD

Šikulky při ŠD

Žáci navštěvující kroužek "Šikulky"
si domů odnesli stojánky na náušnice, které vyrábějí
v kroužku pod vedením paní vychovatelky Mgr. A. Smrčkové.