Práce dětí ve ŠD

Práce dětí ve ŠD

Na začátku ADVENTU vyrobila paní vychovatelka A. Pašková
s dětmi krásný adventní věnec.

Děti ze 6. oddělení vytvořily pod vedením paní vychovatelky K. Ungárové
MIKULÁŠE, ANDĚLY a ČERTY, kterými si vyzdobily třídu.