Práce dětí ve ŠD

Práce dětí ve ŠD

Děti ze školní družiny -  T. Jelínková (3. B), T. Prokopová (3. B), K. Trávníčková (3. B), A. Kozoňová (3. C)
a E. Plisková (3. C) vytvořili pod vedením paní vychovatelky Bc. Kataríny Ungárové
projekt k dětskému časopisu „Můj vláček“, nakreslily krásné nádraží "V MAKOVĚ".