Kroužek Psaní jako hraní

Kroužek Psaní jako hraní

1. 9. 2015Mgr. Iva Holá

Vážení rodiče,

 

připravila jsem pro Vaše děti kroužek PSANÍ JAKO HRANÍ.

Náplní kroužku budou činnosti procvičující zejména jemnou motoriku ruky, upevňování správného držení kreslícího a psacího materiálu.

To vše formou her a zábavných činností na velkých formátech papíru.

Kroužek bude probíhat v 1. pololetí, vždy ve středu 14:00 – 15:00 hodin.

Začínáme 23.9.a končíme 27.1.2016.

Kroužek je placený, cena za dítě je 1000,- Kč (uhradit nejpozději do 16.9.).

Kontakt: Mgr. Iva Holá

hola@bakalka.cz