Bál strašidel ve ŠD

Bál strašidel ve ŠD

V pátek 6. 11. 2015 se v tělocvičně školy sešly různorodé strašidelné bytosti
ke svému bálu. "BÁL STRAŠIDEL" pořádala školní družina pro žáky z 1. - 3. tříd.
Strašidla se sešla ve velmi hojném počtu. Program byl pestrý - strašidla si zatancovala,
zasoutěžila a v závěru vyslechla strašidelný příběh "O zlaté noze".
Bálem provázeli dva ostřílení moderátoři pan učitel Mgr. Marek Švorčík
a paní učitelka Mgr. Šárka Ocelíková. Za to jim patří velký dík.
Hudbu a ozvučení zajistil pan učítel M. Švorčík se svými pomocníky, kterým také patří poděkování.
Všichni se dobře bavili a myslím, že se těší na další akce ŠD.