Anglické představení pro žáky 6. ročníků

Anglické představení pro žáky 6. ročníků

Mgr. Kateřina Janu

Ve středu 21.10. navštíví žáci 6. ročníků anglické představení - Make Love not War - v divadelním sále Buranteatru na Kounicově ulici. Sraz všech žáků je v 7.35 hodin před školou, návrat do školy
v 10.45 hod. Od 4. vyučovací hodiny probíhá výuka dle rozvrhu. Cena představení je 60,- Kč.