Anglické divadlo

Anglické divadlo

Ve čtvrtek 10.12. navštíví žáci 5. ročníků anglické divadelní představení Alice in Wonderland. Představení bude probíhat v divadelním sále Burantheatru na Kounicově ulici.