Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Zasedání ŽP ve čtvrtek 9. ledna se zúčastnili zástupci deseti tříd.

Nedostavili se zástupci 6. A a 8. C

Projednávané body programu:

1. Florbalový turnaj - začíná 10. ledna. Rozpis utkání i pravidla visí na nástěnce parlamentu.(8. C)

2. Sběr víček - druhé vážení proběhne 10. ledna v 7:30 v 7. C.

3. Miss Plachta - soutěž mezi dívkami proběhne na počátku února. (8. B)

4. Skutečný dárek - charita - zástupci tříd zjistí, o jaký projekt se jedná a zda bychom se do něj zapojili.

5. Bakalka má talent - soutěž proběhne v květnu. Každá třída vymyslí ódu na Bakalku v rozsahu 1 - 4 minuty, může se jednat o přezpívání známé melodie. Píseň zazpívá minimálně trojice žáků ze třídy.

6. Itálie - termín: 13. - 21. 6. 2014, cena: 6900 korun.