Zájezd do Prahy pro 9. třídy (a samozřejmě pro pedagogy)

Zájezd do Prahy pro 9. třídy (a samozřejmě pro pedagogy)

21. 10. 2009

(Předem se omlovám, pokud vynechám nějaké památky nebo je nějak přehodím, jelikož i moje paměť je omezená a hlavně některé názvy mi vypadli.) 19. 10. jsme se sešli s p.uč. Kotrbou, p. uč. Šlézarovou, p. uč. Fabiánovou a s ostatními deváťáky na Hlavním nádražím a vydali jsme se pendolínem (ano, čtete dobře) do Prahy.

Jet pendolínem byl pro některé veliký zážitek, jelikož většina jela pendolínem poprvé. Za 2 a půl hodiny jsme dorazili do Prahy na hl. nádraží. Tam nám paní učitelka zdělila co a jak a dali jsme se do pochodu, aby jsme stihli výstavu v židovském muzeu. Naštěstí nás nechali odložit si věci, tudíž to nebylo zase tak hrozné. Výklad byl velice zajímavý a jak říkala paní učitelka, sice toho bylo moc, ale zase tak často se tam nedostaneme, jelikož normální vstup je 500,-. Prošli jsme 4 synagogy a v jedné bylo po stěnách napsáno přes 78 000 jmen židů popravených nebo jednoduše zemřelých za dob židovského gheta. Velice zajímavý byl židovský hřbitov, na kterém byly náhrobky nasázeny velice hustě vedle sebe, jelikož v minulosti nebylo místo an rozšíření hřbitova, tak lidé nahromažďovali jednu vrstvu na druhou a do nich pohřbívali další mrtvé. Další zajímavostí je, že židé nechají náhrobky tak jak jsou tzn., že je nechají se naklánět jakkoliv, jak se nakloní, pouze pokud by spadly, tak je vrátí na svě místo.
Po výkladu jsme se projeli metrem a autobudem na kolej, kde jsme byli ubytováni. Pokoje byly na cenu, kterou jsme za ně zaplatili, velice pěkné. Všichni se vyparádili, jelikož jsme měli naplánou hru s názvem Cyrano z Bergeracu. Byla to velmi zajímavá hra, dle mého názoru sice dlouhá, ale stálo to za to. O přestávce po jedné a půl hodiny filmu jsme se mohli podívat různě po divadle na různé výstavy nebo jimy podobné. Z divadla jsme se všichni vrátili utahaní a tak jsme zapadli do pokojů a spali (teda někteří).
Další den nám p. uč. nakoupili dobrou snídani a vyrazili jsme do Valdštejnského areálu, nebo spíše do zahrady. Byla to nádhera, jezírko, sochy a asi největším středem zájmu byla umělá krápníková stěna z betonu ve které můžete nalézt různé obličeje a zvířata.
Cesta na Pražský hrad, asi nejznámější místo Prahy, byla plná schodů a fotek. Na hradě jsme se podívali an výměnu stráží a zjistili jsme, že je to opravdu velká atrakce pro lidi. Po výměně stráží jsme vyrazili k katedrále sv. Víta, která byla opravdu velkolepá. Po celou cestu nás samozřejmě p. uč. Fabiánová učila zajímavá fakta a hlavně ty, ketré bychom měli vědět. Zjistili jsme, že do katedrály je moc velká fronta tak jsme pro dnešek vynechali pohled zevnitř a šli jsme dál do hradní zahrady. Zde jsme viděli po mylném představení dvě míčovny (z noch samozřejmě jenom jedna byla pravá) a nejkrásnější renesanční stavbu v Evropě, kromě Itálie, neboli Letohrádek královny Anny, postavený jejím mužem Ferdnandem I. Potom jsme šli na do zrcadlové síně u Petřínské rozhledny. Byla to sranda, hlavně pokřivené zrcadla všechny pobavily. Na rozhledně byl nádherný výlet a zajímavá byla taky tím, že měla samostatné schodiště dolů a samostatné schodiště nahoru, takže když šli dva lidi, jeden nahoru a jeden dolů, tak se nesetkali. Dole pod rozhlednou byla taky pro zájemce vástava Járy Cimrmana. Zpět na kolej jsme šli přes Kampu a tam byly exponáty jako, 3 sochy dětí se zašitými hlavami nebo svítící tučňáci atd. Také jsme šli k Lennonově zdi, která byla postprejovaná různymi nápisy, obrázky, atd, ovšem v minulosti do ní lidé ryli a psali různé nenávistně věty vůči nacistům, tudíž byla každý týden nově malovaná. Pak jsme šli na Karlův most, který byl z poloviny opravován a tam nám paní učitelky a pan učitel dali peníze, aby jsme se šli někam navečeřet. po večeří už jsme k radosti některých šli zpátky na kolej přes Václavské náměstí.
Ve střesu jsme si ráno sbalili a vyrazili i s věcma do senátu, který byl umístěn ve Valdštejnském areálu. Prováděla nás velmi milá paní. Hned v budově jsme museli projít kontrolou, jestli u sebe nemáme něco nebezpečného. Naštěstí všichni prošli, tak jsme pokračovali do síně, kde se pořádají koncerty. zahrálo nám trio skladbu, kterou budou hrát na koncertě, tak jsme si poslechli krásnou hudbu. Poté nás paní prováděla různými místnostmi a nakonec jsme došli do samé místnosti senátu, kde sedí senátoři. Tak jsme si vše důkladně prohlédli, aby jsme napsali dobře ten test z občanky a pokračovali jsme na film o senátu. Po filmu jsme se šli naobvědvat do stejné restaurace jako předchozí den a plni jsme vyrazili znovu na hrad. Na hradě jsme se konečně dostali do katedráli sv. Víta a tak jsme se porozhlédli po impozantní stavbě a obdivovali jsme. Z katedrály jsme vyrazili dolů a cestou jsme si prošli kouzelnou Zlatou uličku. Dole jsme si prohlédli velice krásnou a neskutečnou výstavu miniatur, např. plachetnice udělaná na křídle komára. Byklo to velice pěkné a zajímavé. Potom už jsme konečně zamířili na metro a na nádraží. Tam jsme si něco hladoví koupili a nasedli do rychlíku do Brna. Cesta byla pro některé ospalá a pro některé až moc energická, ale nakonec jsme dorazili všichni do Brna celí.