Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku 2014/2015

Mgr. Leona Chromá

Milí žáci a vážení rodiče,

věříme, že jste si užili léta a prázdnin.

Máme pro vás několik důležitých informací k organizaci prvního týdne školního roku 2014/2015.

Vyučování v prvním školním týdnu

V pondělí 1. 9. 2014 začíná vyučování pro 2. - 8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40.

Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom se žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníku odeberou do kmenových tříd.

Předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 10:00 - 10:30.

Vydávání obědů 1. 9. ve školní jídelně pro přihlášené žáky proběhne v čase 9:00 – 11:00.

Provoz školní družiny je zajištěn již od 1. 9. vždy v čase 6:30 - 17:00.

V úterý a ve středu budou mít žáci 2. - 5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6. - 9. ročníků pět vyučovacích hodin.

Ve čtvrtek i pátek se žáci budou učit podle rozvrhu hodin (bez nultých hodin a nejpozději do 13:30).