Slavík - meziškolní projekt

Slavík - meziškolní projekt

21. 1. 2009

 

Popis:

Středně velký pták velikosti vrabce, délka těla 16 - 17 cm. Hřbetní strana je hnědá s rezavě červeným ocasem, zespodu je bledě šedohnědý, na bradě a břiše bělavý a má kulatou hlavu s velkýma tmavýma očima. Samec = samice. Mláďata jsou až do podzimního pelichání skvrnitě hnědá, prachový šat je šedočerný. Zdržuje se hlavně na zemi, kde poskakuje na dlouhých nohou jako drozd, na větvi sedí se svěšenými křídly a zdviženým ocasem. Je samotářský.

Rozšíření:
Západní část Palearktické oblasti (západní Eurasie včetně severní Afriky a Přední Asie), Východní část Palearktické oblasti (východní Eurasie včetně Japonska a severní Číny), Etiopská oblast (Afrika od Sahary k jihu). Tažný (IV-V a VIII), zimuje v afrických savanách jižně od Sahary až po hranici deštných pralesů.

Prostředí:

<![endif]-->
Žije v listnatých a smíšených lesích s bohatě vyvinutým podrostem, parcích, zahradách a s oblibou se zdržuje v blízkosti vody. Nevyskytuje se v hornatých oblastech s převahou jehličnatých lesů.

Potrava:
Hmyz, na podzim i bobule a drobné šťavnaté plody.

Hnízdění:
Hnízdí 1x ročně (V-VI). Samice staví hnízdo ze suchého listí, stébel, kořínků a mechu na zemi pod křovím, nebo ve výšce 1,5 metru mezi šlahouny břečtanu. Na 4 - 6 olivově zelených až kávově hnědých vejcích sedí samice 13 dnů, oba rodiče krmí mláďata 11 - 12 dnů.

Poznámka:
Nejvíce se ozývá za svítání a za soumraku, zpívá ale i v noci. Typickým hlasovým projevem je „tlukot“, který je tvořen flétnovými tóny znějících jako „tyty ty ty“. Vábení zní jako „huid“, při varování se ozývá hlubokým vrčivým „karrr“ nebo „trrt“, případně oba zvuky současně. Směrem k východu a k jihu zpívají ptáci hlasitěji ale pouze v jedné tónině.

 

 Úkol č. 3: Slavík migruje do Afrických savan v červenci. Do ČR se vrací v dubnu.

 

 Úkol č. 4: Mapa tahu slavíka obecného do Afriky

<![endif]-->

 
   

 

 Slavík migruje z ČR přes: Německo, Francii, Španělsko, Maroko, Alžírsko až do Nigeru nebo přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Egypt, Libyi, Čad až do Nigeru.

 

 Literatura a zdroje:

http://ptacisvet.cz/

http://www.rozhlas.cz/

http://www.jynx-t.net/ptaci/