Psaní jako hraní začíná

Psaní jako hraní začíná

18. 9. 2014Mgr. Iva Holá

Děti, které jsou přihlášeny do kroužku Psaní jako hraní, začínáme ve středu 24. 9. ve 13:45 hodin. Děti si budu vyzvedávat

ve školní družině. Po ukončení kroužku v 15:00 děti opět předám do ŠD.

Platbu 1000,- Kč uhraďte prosím co nejdříve v hotovosti třídnímu učiteli,

nejpozději do 1.10.

Platbu Vám potvrdíme do deníčku dítěte.

Těším se na Vaše děti.  Mgr. Iva Holá

Kontakt: hola@bakalka.cz