První pomoc ve 2.B

První pomoc ve 2.B

30. 10. 2014Mgr. Iva Holá

Dne 24.10. 2014 byla v naší třídě na návštěvě paní doktorka - záchranářka - Jitka Novotná. V první hodině vyprávěla dětem o své práci, o tom, jak jezdí se sanitkou k různým případům, kdy lidé volají a proč. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak volat na dispečink sanitek, co říkat a co je při tom důležité, jak poznáme, kdy je člověk při vědomí a kdy nedýchá. Ve druhé hodině jsme se věnovali praktickému nácviku první pomoci - uvolňování dýchacích cest,obvazování různých částí těla. Také jsme si povídali, jak předcházet úrazům. Zjistili jsme, že poskytnout první pomoc není vůbec těžké, zvládnou to i děti.