Přírodopisně-zeměpisný zážitkový kroužek

Přírodopisně-zeměpisný zážitkový kroužek

7. 9. 2012

Pro letošní školní rok vypisujeme nový kroužek - Přírodopisně-zeměpisný zážitkový. Kroužek bude probíhat jednou za čtrnáct dní v úterý v době od 14 do 16 hodin a je určen pro žáky šestých až devátých ročníků.

Náplní bude hlubší pozorování přírody, sbírání a určování živočichů a rostlin v Brně a jeho okolí. Zavítáme do přírodopisných sbírek brněnských univerzit, botanické a zoologické zahrady. Součástí bude také mikroskopování, tvorba herbáře a příprava na biologickou olympiádu. Ze zeměpisu se účastníci mohou naučit lépe orientovat v mapách, práci s buzolou a další zajímavosti ze zeměpisného a přírodopisného světa.

Více inforamcí u pana učitele Dolníčka.

V případě zájmu bychom rádi uspořádali také víkednové jednodenní výlety do okolí Brna.