Příprava na přijímací zkoušky z čj - 9. roč.

Příprava na přijímací zkoušky z čj - 9. roč.

Od zítřka, tj. 1. října, začíná pro třídy 9.B a 9.C kroužek Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka. Budeme se scházet každou středu v 7:00 v učebně HV (pouze hoši 9.B,C) a každý pátek ve 12:45 tamtéž (dívky 9.B,C).