Cambridge kurzy pro 2. st. - KET, PET

Cambridge kurzy pro 2. st. - KET, PET

V návaznosti na YLE (Young Learners) zkoušky úrovní Starters, Movers, Flyers, které mohli žáci skládat na 1. stupni, nabízíme kurzy Cambridge i žákům 2. stupně, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (především KET a PET, později popř. také FCE).

Cambridge kurz pro žáky 6. a 7. ročníků s přípravou na zkoušky KET v rozmezí 1 nebo 2 školních let

Cambridge kurz pro žáky 8. a 9. ročníků s přípravou na zkoušky PET v rozmezí 1 nebo 2 školních let

- kurz nabízí rozšíření slovní zásoby, gramatických jevů, komunikativních dovedností

- kurz je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání Cambridge zkoušky KET / PET

- cena kurzu je 1400 Kč, hrazen je bezhotovostně (více informací po přihlášení)

- všechny kurzy Cambridge začínají v týdnu od 29.9.2014 a končit budou v květnu 2015

KET: z organizačních důvodů jsou vypsány 2 termíny kurzu pro 6. ročník a 2 termíny pro 7. ročník, ty budou přednostně naplněny žáky podle data odevzdaných přihlášek, nejpozději do 20. 9.2014

PET: je vypsán 1 termín kurzu pro 8. a 9. ročník, ten bude přednostně naplněn žáky podle data odevzdaných přihlášek, nejpozději do 20. 9. 2014

- více informací dostanou žáci po odevzdání návratky a přihlášení do kurzu

- žákům budou objednány učebnice v hodnotě cca 500 Kč, které se budou platit při předání hotově  

- přihláška - viz příloha

 

Zkouška KET

- tento certifikát (Key English Test) je určen především pro studenty úrovně pre-intermediate

- doporučuje se mít za sebou cca 180-200 hodin výuky (toto číslo je ovšem velmi individuální, záleží na kvalitě a intenzitě výuky)

- cena zkoušky je 2700 Kč, složení zkoušky je umožněno ve třech termínech (březen, červen, prosinec)

- tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce a je uznáván v zahraničí

- zkouška KET je prvním krokem ke složení obtížnějších stupňů mezinárodních Cambridge zkoušek PET, FCE, …

- cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace v anglickém jazyce

 

Zkouška PET

- tento certifikát (Preliminary English Test) je určen především pro studenty úrovně intermediate

- tento certifikát odpovídá úrovni B1 Evropského rámce a je uznáván v zahraničí

- doporučuje se mít za sebou cca 380 hodin výuky (toto číslo je ovšem velmi individuální, záleží na kvalitě a intenzitě výuky)

- cena zkoušky je 2900 Kč, složení zkoušky je umožněno ve třech termínech (březen, červen, prosinec)

- absolvent této zkoušky se umí jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci

 

Případné další informace a dotazy na rosenkrancova@bakalka.cz, nebo otepkova_ocelikova@bakalka.cz