Bakalka válí v biologické olympiádě

Bakalka válí v biologické olympiádě

12. 4. 2012

Hanka Sobotková (7.C) a Honza Lekeš (7.B) se umístili na skvělém čtvrtém, respektive pátém místě městského kola olympiády z biologie v kategorii "D" (šestý a sedmý ročník).

Soutěž se skládala z  teoretické části, poznávačky živočichů, rostlin a vypracování laboratorního úkolu a zúčastnilo se jí přes padesát žáků brněnských základních škol.

Oba naši žáci postupují do krajského kola, které se uskuteční v polovině měsíce května.

Hance i Honzovi mnohokrát gratulujeme a přejeme další úspěchy, nejen v oblasti biologie!