Zahájení školního roku 2013/2014

Zahájení školního roku 2013/2014

Mgr. Leona Chromá

Milí žáci a vážení rodiče,

těšíme se na Vás a máme pro Vás několik důležitých informací k zahájení školního roku 2013/2014.

V prvé řadě si Vás dovolujeme upozornit na zásadní změnu vstupu do školní budovy vzhledem k plánovanému zahájení dostavby školy.  Vstupovat do školy budeme pouze vchodem z ulice Polní. Sledujte, prosím, pokyny na informačních tabulích.

Vyučování v prvním školním týdnu

V pondělí 2. 9. 2013 začíná vyučování pro 2. - 8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40.

Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom se žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníku odeberou do kmenových tříd.

Předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 10:30.

Vydávání obědů 2. 9. ve školní jídelně pro přihlášené žáky proběhne v čase 8:50 - 10:30.

Provoz školní družinky je zajištěn již od 2. 9. vždy v čase 6:30 - 17:00.

V úterý a ve středu budou mít žáci 2. - 5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6. - 9. ročníků pět vyučovacích hodin.

Ve čtvrtek i pátek se žáci budou učit podle rozvrhu hodin, který dostanou hned první školní den, kromě 0. hodin a odpolední výuky.