Žáci 5.B nejlepšími sběrači papíru ve škole

Žáci 5.B nejlepšími sběrači papíru ve škole

Ve škole již tradičně probíhá dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek je použit na charitativní účely.  První sběr v tomto školním roce se uskutečnil 19.9.2012. Žáci 5.B se opět stali  nejlepšími sběrači papíru ve škole - podařilo se jim nasbírat přes 2 tuny papíru. Poděkování patří i rodičům, kteří svým přístupem pomohli získat peníze na charitativní účely. Na děti pak  bude čekat sladká odměna.  TU Kucková