Výsledky ŠACHOVÉHO TURNAJE ve ŠD

Výsledky ŠACHOVÉHO TURNAJE ve ŠD

Ve středu 21. 11. 2012 se ve školní družině
uskutečnil ŠACHOVÝ TURNAJ.
Žáci soutěžili ve 3 kategoriích
- v I. kategorii žáci 1. a 2. ročníků, ve II. kategorii žáci 3. a 4.ročníků,
a ve III. kategorii žáci 5. ročníků.
Celkem soutěžilo 26 žáků.
Umístění žáků v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie
1. Richard Materna 2. A
2. Denis Huska 1. B
3. Adam Middelton 2. C

II. kategorie
1. Jan Dvořáček 3. A
2. David Perna 3. B
3. Vojtěch Konečný 4. A

III. kategorie
1. Filip Jarolín 5. C
2. Alžběta Suškevičová 5. B
3. Kamil Nedoma 5. A

Velký dík za pomoc při turnaji patří panu učiteli Mgr. J. Dolníčkovi.