"English star" - soutěž v Aj pro 1. a 2. ročníky

"English star" - soutěž v Aj pro 1. a 2. ročníky

ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje soutěž „English Star“ pro žáky 1. a 2. ročníků

základních škol rozdělenou do 3 kategorií.

 1. kategorie – 1. ročníky

2. kategorie – 2. ročníky

3. kategorie – žáci, kteří absolvovali anglické mateřské školky a současně

jsou žáky 1. a 2. ročníků

 

Soutěž se bude konat dne 20. 3. 2012 v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8,

Brno 639 00 od 8.00 hod. Každá škola může vyslat jednoho soutěžícího do 1. i 2.

kategorie a jednoho soutěžícího do 3. kategorie.

 

V 1. kategorii budou zkoušena témata ústně i písemně, přičemž test bude

založen na principu vybarvování, spojování a kroužkování správných odpovědí

– obrázků, nikoli slov. Ústně by děti měly zvládat témata: barvy, čísla 1 – 10,

zvířata, rodina a dům, jídlo, věci ve třídě, oblečení, části těla a základní povely.

 

Ve 2. kategorii budou použity stejné tematické okruhy s mírně rozšířenou

slovní zásobou, čísla 1 – 20, hračky a slovesa to be a have got. Soutěžící opět

absolvují písemný i ústní test hravou a atraktivní formou.

 

Kategorie 3. nabídne dětem setkání s rodilým mluvčím. Okruhy zkoušené slovní zásoby zůstanou stejné, rozšířené jen o základní přídavná jména a slovesa. Předpokládá se však komunikace pouze v angličtině.

 

Každý soutěžící obdrží diplom, výherci získají drobné ceny.

Čekání bude zpříjemněno sledováním DVD, hrami a prací s interaktivní tabulí.

Přihlášky zasílejte do 29. 2. 2012 na e-mailovou adresu rosenkrancova@bakalka.cz.

 

Těšíme se na vaši účast