Bruslení se ŠD

Bruslení se ŠD

Ve čtvrtek 26. 1. 2012 bude zahájeno BRUSLENÍ se ŠD
na KLUZIŠTI NOVÉ SADY. Další termín bruslení bude
ve čtvrtek 2. 2. 2012.
Odchod ze školy: 13:30 hodin.
Návrat do 15:30 hodin.
Vstupné: 30 Kč.
S sebou: brusle v batohu, teplé oblečení, rukavice.

Bruslení je určeno pro žáky navštěvující sportovní kroužek při ŠD
i ostatní zájemce ze školní družiny, uskuteční se za příznivého
počasí.