Bakalka slaví 50 let

Bakalka slaví 50 let

Mgr. Pavel Hodál

Školní rok 2011/2012 bude ve znamení oslav 50letého výročí založení školy.  

V rámci oslav 50letého výročí založení školy škola připravuje 3 stěžejní akce. 

  1. Vydání almanachu školy, který se bude obsahově věnovat historii školy, přehledy pedagogů a absolventů.  Vše bude doprovázeno dobovou fotodokumentací a příspěvky významných absolventů. Almanach bude vytištěn v nákladu 2000 kusů. Předpokládaná distribuce - polovina října 2011.
  2. Galakoncert v Janáčkově divadle, který se uskuteční dne 24. 11. 2011. Bude se jednat o komponovaný večer, který bude dokumentovat 5 desetiletí školy. Jeho součástí budou vystoupení žáků a a absolventů – výkonných umělců. Objednávky vstupenek bude přijímat sekretariát školy od září 2011.
  3. Historicky první ples Bakalky, jenž se uskuteční v prostorách kongresové haly hotelu Voroněž dne 30. 3. 2012. - rezervace a prodej vstupenek na sekretariátu školy od září 2011.

Obracíme se s žádostí na všechny, kteří by jakýmkoliv způsobem mohli pomoci při organizaci a zajištění výše zmíněných podniků, aby se spojili s vedením školy prostřednictvím tel 543212725 nebo emailem na adrese vedeni@bakalka.cz.

Na těchto kontaktech budou též zodpovězeny všechny dotazy směřované k popsaným akcím.