Bruslení se ŠD

Bruslení se ŠD

BRUSLENÍ se ŠD v pátek 22.1. 2010

bude určeno pro děti, které navštěvují 

sportovní kroužek při ŠD. 

Odchod ze školy: 13:30 hodin.

Návrat do 16:00 hodin.

Vstupné: 30 Kč.

S sebou: brusle v batohu, teplé oblečení, rukavice.

 

V pondělí 25. 1. 2010 je bruslení pro děti, které 

nenavštěvují sportovní kroužek při ŠD.