Bruslení se ŠD

Bruslení se ŠD

BRUSLENÍ se ŠD v pátek 22.1. 2010
bude určeno pro děti, které navštěvují 
sportovní kroužek při ŠD. 
Odchod ze školy: 13:30 hodin.
Návrat do 16:00 hodin.
Vstupné: 30 Kč.
S sebou: brusle v batohu, teplé oblečení, rukavice.
 
V pondělí 25. 1. 2010 je bruslení pro děti, které 
nenavštěvují sportovní kroužek při ŠD.