Zkrácené vyučování 26.3.2009

Zkrácené vyučování 26.3.2009

Z organizačních a provozních důvodů se dne 26. 3. 2009 ruší odpolední vyučování, dopolední výuka je zkrácena,  končí pro žáky 1. stupně v 11:40, pro žáky 2. stupně ve 12:35.

Další výuka - t. j. výuka 6.-8. vyučovacích hodin se ruší. Provoz ŠD je zajištěn v běžném režimu.