Schůzka Rady rodičů

Schůzka Rady rodičů

Schůzka zástupců tříd v Radě rodičů se uskuteční v pondělí 21. 9. 2009 od 16:15 ve sborovně školy. V 17:00 navazují třídní schůzky ve kmenových učebnách příslušných tříd.