ŘEDITELSKÉ VOLNO 27.3.2009

ŘEDITELSKÉ VOLNO 27.3.2009

Ředitelka školy PhDr. Yveta Gašparcová vyhlašuje na den 27. 3. 2009 z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

Provoz školní družiny je v tomto dni zajištěn v normální provozní době od 6:30 do 17:00, a to jak pro přihlášené žáky, tak mimořádně i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny přihlášeni  (tato možnost platí pro žáky 1. i 2. stupně ).

K mimořádné docházce do ŠD na 27. 3. 2009 je třeba přihlásit dítě do 24. 3. 2009 u vedoucí ŠD Ing. Jany Kotoučkové nebo na sekretariátě školy.