Recitační soutěž ve ŠD

Recitační soutěž ve ŠD

Ve čtvrtek 22. 1. 2009 proběhl ve školní družině druhý ročník recitační soutěže
" KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA". 
V I. kategorii soutěžilo 14 žáků 1. a 2. ročníků. 
Porotu nejvíce zaujal přednes básně "HORA ŘÍP" M. Kubínové (2. A) a básně "PATERČATA"
L. Fotrové (2. C), obě se umístily na 1. místě. A. Klíčník (2. C) získal 2. místo za přednes básně 
"BYLA JEDNOU...". L. Šlampová (1. B) s básní "NEHODA" N. Cejnková (2. B)   s básní
"ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK" obsadily 3. místo.
Ve II. kategorii soutěžilo 9 žáků 3. a 4. ročníků. Krásným a poutavým přednesem básně "VELKÝ ÚKLID" zaujala porotu i diváky M. Řezáčová (3. C) a získala 1. místo. A. Hauptová (3. A) zaujala i pobavila všechny přítomné básní "HALÓ, HALÓ" a umístila se na místě 2.
3. místo obsadila T. Trojovská (4. A), která přednesla báseň "HRABĚ DRÁKULA".
 Všem soutěžícím patří velká pochvala za pěkné a poutavé recitace, které ocenili velkým potleskem všichni diváci. Těšíme se na 3. ročník recitační soutěže v příštím školním roce!