Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Jako každým rokem, i letos se naše školní družina zapojila do projektu

"POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY", kterým oslovuje

Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky.

V letošním roce připravila p. knihovnice Z. Nádeníčková,

z pobočky  KJM na ul. Křížová 24, pro všechny přihlášené děti z naší

školní družiny "SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY".

Po krátkém úvodu, kdy byly děti seznámeny s půjčováním knih,

a s provozem v knihovně, přišel za dětmi princ se dvěma princeznami

a pasoval 31 prvňáčků " NA RYTÍŘE KNIH A ČTENÁŘE KNIHOVNY".

Každé z dětí dostalo pěkný dárek.

Děkujeme p. knihovnici Z. Nádeníčkové, za pěkné odpoledne,

které jsme mohli v knihovně prožít.

Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.