Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Jako každým rokem, i letos se naše školní družina zapojila do projektu
"POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY", kterým oslovuje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky.
V letošním roce připravila p. knihovnice Z. Nádeníčková,
z pobočky  KJM na ul. Křížová 24, pro všechny přihlášené děti z naší
školní družiny "SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY".
Po krátkém úvodu, kdy byly děti seznámeny s půjčováním knih,
a s provozem v knihovně, přišel za dětmi princ se dvěma princeznami
a pasoval 31 prvňáčků " NA RYTÍŘE KNIH A ČTENÁŘE KNIHOVNY".
Každé z dětí dostalo pěkný dárek.
Děkujeme p. knihovnici Z. Nádeníčkové, za pěkné odpoledne,
které jsme mohli v knihovně prožít.
Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.