Organizace 1. týdne

Organizace 1. týdne

23. 11. 2008Mgr. Pavel Hodál

V úterý 2. 9. jsou žáci ve svých kmenových třídách. Žáci prvních tříd končí vyučování v 10:45. I. stupeň ukončí vyučování po 4. vyučovací hodině, II. stupeň pak po 5. vyučovací hodině.
Co nás čeká? Seznámení žáků se Školním řádem včetně Klasifikačního a Sankčního řádu, poučení žáků o BOZP, třídnické práce.
Upozorňujeme na povinost přezouvání již od úterý 2. 9.
Ve středu 3. 9. se žáci již učí podle rozvrhu – kromě 0. hodin a odpoledního vyučování. Konec vyučování: 1. třídy – 10:45, I. st. – 4. vyuč. hodiny, II. st. – 5. vyuč. hodiny
Ve čtvrtek a v pátek je konec vyučování následující: 1. třídy – 11:45, I. st. – 4. vyuč. hodiny, II. st. – 5. vyuč. hodin
Celý první týden neprobíhá stěhování do odborných učeben a žáci jsou ve svých kmenových třídách. Od pondělí 8. 9. probíhá výuka plně dle rozvrhu.