Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Mgr. Pavel Hodál

12. listopadu proběhne školní kolo dějepisné olympiády. Bližší informace p. učitel Novotný.