Projekt „Příprava žáků na reálný život ve společnosti aneb propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí“

V tomto projektu je naše škola partnerem SPŠCH spolu se 4 mateřskými a 4 základními školami. Pilotní projekt si klade za cíl díky zvoleným aktivitám alespoň částečně odstranit disproporce mezi poptávkou a nabídkou ve vzdělávacích službách. Aktivity se odvíjejí ve dvou základních rovinách:

  1. ve vertikále, kdy se jedná o propojení MŠ, ZŠ A SŠ praxe formou besed, workshopů
    a praktických cvičení, během kterých se vzestupně děti z MŠ, ZŠ A SŠ seznamují s vybranými tématy. Je zde kladen důraz na propojení sousedících subjektů - např. MŠ – ZŠ, ZŠ – SŠ.

  2. v horizontále, kdy stejná témata jsou prezentována s ohledem na věk a rozumovou vyspělost žáků v jednotlivých segmentech vzdělávání.