Dyslektický kroužek

Dyslektický kroužek

18. 9. 2011

Dyslektický kroužek je určen žákům 1.stupně (od 2.třídy), kteří se potýkají s problémy v ČJ či mají diagnostikované poruchy učení.  Do kroužku je nutné se předem přihlásit, vyplnit přihlášku http://www.bakalka.cz/dokumenty-smernice-formulare, popř. mě kontaktujte na kalusova@bakalka.cz

Kroužek bude probíhat každé úterý od 14.00 do 15.00, začínáme první úterý v říjnu. Podrobnější informace dostane každý přihlášený žák před první schůzkou.

Čekají nás hry se slovy, postřehové hry, logické hry, hry na prostorovou orientaci, práce s textem.