Ariadnina nit

Ariadnina nit

Ariadnina nit byl poutavý program pro žáky 2.A. , který se uskutečnil běhěm jednoho pátečního dopoledne v CVČ Labyrint. Prostřednictvím dramatické výchovy se žáci nenásilně seznamovali s novým prostředím, plnili řadu úkolů a navazovali nové kontakty se studenty pedagogické fakulty.

Pomocí tohoto programu se dokázali odprostit od pocitu soutěživosti a rivality a bez problémů spolu pracovali na řadě problémů.

Jejich úkolem bylo např. vytvořit velkou námořní loď pouze pomocí svých těl, představit sochu Den a Noc, vymyslet dary pro bojovníka, který jde vysvobodit Ariadnu a ostatní ze spárů strašlivého býka. Na řadu přišly i divadelní etudy, kdy jednotlivé skupinky pracovaly na vytvoření daného příběhu. Všem bylo odměnou pozorné sledování diváků a potlesk.

Tento program skýtal možnost, jak žáky naučit toleranci, zdvořilosti a kamarádství. Celá třída spřádala nádhernou a neporušenou pavučinu přátelství. Tuto pavučinu jsme si v podobě klubíčka odnesli k nám do třídy, kde nám pomůže udržovat kamarádství a toleranci.  Budeme doufat, že se naše pavučina nikde nezadrhne a zůstane nadále bez suků a součků.