Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Celkem bylo zaevidováno žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 168
Žádostí o přijetí s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy: 45
Žádostí o přijetí, o jejichž přijetí/nepřijetí rozhodl los: 123
Žádostí o přijetí dětí, které byly losem vybrány k přijetí: 30
Žádostí o přijetí dětí, které nebyly vylosovány k přijetí: 93

číselný identifikátor dítěte přijetí/nepřijetí dítěte
1051948032 nepřijato
1075844864 přijato
1265267584 nepřijato
1714120961 nepřijato
1741465629 nepřijato
1791677442 nepřijato
1796159104 přijato
1841980672 nepřijato
1936486752 přijato
2119029248 nepřijato
2131620483 nepřijato
2225497344 nepřijato
2227092992 nepřijato
2259556352 nepřijato
2292736783 přijato
2302957568 přijato
2322536704 přijato
2329675264 nepřijato
2386123525 přijato
2392603648 nepřijato
2425851904 nepřijato
2436431488 nepřijato
2632691712 nepřijato
2634057472 přijato
2693310969 přijato
2717822464 nepřijato
2735077376 přijato
2800512768 nepřijato
2800648192 přijato
2886344704 nepřijato
2907364864 nepřijato
2948897281 nepřijato
2966814728 přijato
3021718016 nepřijato
3076605444 nepřijato
3085539842 nepřijato
3115561664 nepřijato
3139369472 přijato
3142619136 nepřijato
3160967686 nepřijato
3192638848 přijato
3211710464 přijato
3348098567 nepřijato
3390491136 přijato
3408754048 nepřijato
3495357056 přijato
3852859904 nepřijato
3892726272 nepřijato
3926397184 nepřijato
4004851712 přijato
4113684224 nepřijato
4146051008 přijato
4245626883 přijato
4255255044 nepřijato
4292368192 přijato
4330507264 přijato
4362404864 nepřijato
4381407488 přijato
4467955136 přijato
4521635842 nepřijato
4524999685 přijato
4558614336 přijato
4566641152 nepřijato
4579111424 nepřijato
4580517761 přijato
4673035264 nepřijato
4751354889 přijato
4875057024 přijato
4889384961 přijato
4893916992 nepřijato
4899061248 přijato
4929196032 nepřijato
4948814088 přijato
4954871808 přijato
4983185664 přijato
4986205184 přijato
4987819529 nepřijato
5105795584 nepřijato
5107491072 přijato
5241204486 nepřijato
5291427845 nepřijato
5370578944 nepřijato
5380263424 nepřijato
5418857216 přijato
5445102592 přijato
5471785984 přijato
5475567104 přijato
5494818912 přijato
5519841792 přijato
5533924864 nepřijato
5564113664 nepřijato
5586855552 přijato
5612446721 nepřijato
5632855808 nepřijato
5737859328 nepřijato
5823224832 přijato
5880436488 přijato
5925196889 přijato
5975047488 nepřijato
6064370176 přijato
6090984768 přijato
6260497664 nepřijato
6324671488 přijato
6347793408 nepřijato
6396488192 nepřijato
6440332288 nepřijato
6455208448 přijato
6530105650 nepřijato
6556893696 přijato
6690515456 přijato
6731311616 nepřijato
6769561344 přijato
6804686336 nepřijato
6809922688 přijato
6814033922 nepřijato
6851502084 přijato
6988595270 nepřijato
7001193472 přijato
7017939456 přijato
7165623808 nepřijato
7177404032 přijato
7424918144 nepřijato
7476068647 nepřijato
7497665287 přijato
7517721088 nepřijato
7524896256 nepřijato
7686074368 přijato
7759119872 nepřijato
7818531841 nepřijato
7838700672 nepřijato
7878994176 přijato
7928019843 nepřijato
7939052032 přijato
7949335168 nepřijato
7961206784 nepřijato
7973908992 nepřijato
8046189056 přijato
8110007552 nepřijato
8189534336 přijato
8244201216 nepřijato
8266821632 nepřijato
8278878208 přijato
8298678272 přijato
8359772416 nepřijato
8379095808 přijato
8420443904 nepřijato
8578502144 přijato
8695988736 nepřijato
8798467072 nepřijato
8898888716 nepřijato
8908883712 nepřijato
8950151682 nepřijato
9029898248 nepřijato
9034401024 nepřijato
9090437248 přijato
9132052482 přijato
9320864768 přijato
9333047362 přijato
9394139712 nepřijato
9404066432 přijato
9442225152 nepřijato
9561610247 nepřijato
9668681728 přijato
9681294848 nepřijato
9689999367 přijato
9709683712 nepřijato
9751054656 nepřijato
9780385024 nepřijato